Blog

Kosmetyki Dr Lucy wspierają NGO

Zbliża się Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Czy wiecie, że jako producent kosmetyków dla psów aktywnie wspieramy NGO? Dr Lucy tłumaczy, dlaczego to dla nas ważne i w jakie inicjatywy się angażujemy.

Działalność organizacji pozarządowych jest nam niezwykle bliska. Dlatego w miarę możliwości staramy się ją wspierać – najczęściej naszymi kosmetykami dla psów. W jaki sposób i dlaczego to dla nas ważne? Sprawdźcie sami!

Dlaczego wspieramy psie organizacje?

NGO skupione wokół pomocy psom są dla nas ważne z uwagi na… naszą miłość do czworonogów! Jesteśmy psiarzami z krwi i kości! Wspieramy inicjatywy psich fundacji czy stowarzyszeń prywatnie, nic więc dziwnego, że jednym z założeń stworzonej przez nas marki kosmetyków dla psów Dr Lucy była pomoc w realizacji inicjatyw na rzecz potrzebujących zwierząt. Wielu z nas związanych jest również z Fundacją Dr Lucy, która jako jedyna w Polsce wzięła pod swoje skrzydła owczarki szkockie collie i psy w typie tej rasy. Wrażliwość na krzywdę zwierząt jest w nas na tyle silna, że darzymy NGO wielkim szacunkiem, chyląc czoła przed codziennym wysiłkiem na rzecz poprawy bytu psów czy kotów. Cieszymy się więc z tego, że mamy możliwości okazjonalnego chociażby wsparcia ich działań!

Czy otrzymujemy z tego tytułu korzyści?

Włączając się w akcję danej organizacji pozarządowej nie kierujemy się korzyściami, które moglibyśmy z niej uzyskać ani w wymiarze finansowym, ani promocyjnym. Przekazując schronisku czy fundacji nasze kosmetyki dla psów nie oczekujemy w zamian niczego. Miło oczywiście przeczytać podziękowanie w mediach społecznościowych czy odebrać okolicznościowy dyplom, ale nigdy nie uzależniamy naszego wsparcia od tego typu elementów. Najważniejszą dla nas korzyścią jest świadomość, że mogliśmy pomóc i z tej możności skorzystaliśmy – z pożytkiem dla psów w końcu, które i tak nie potrafią ani czytać, ani scrollować na smartfonie!

W jakiego typu inicjatywy się włączamy?

Dr Lucy wspiera kosmetykami dla psów różne inicjatywy. Mamy oczywiście świadomość tego, że nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Musimy też podchodzić do tematu racjonalnie i niestety wybierać. Im więc inicjatywa ciekawsza, realnie niosąca pomoc i obejmująca swym zasięgiem szerokie grono czworonożnych odbiorców, tym szansa na współpracę większa. Jako marka kosmetyków dla psów wspieramy oczywiście najbliższą naszemu sercu Fundację Dr Lucy. Kilka procent ze sprzedaży naszych towarów zasila jej konto. Często przekazujemy też psie kosmetyki na potrzeby organizowanych przez Fundację bazarków czy licytacji. Takim wsparciem obejmujemy też inne organizacje. Kosmetyki dla psów przekazujemy także jako nagrody w konkursach czy turniejach i innych akcjach o charakterze charytatywnym, z których dochody przekazywane są na rzecz schronisk czy stowarzyszeń. Bezpośrednio wspieramy naszymi produktami schroniska, azyle czy fundacje, które pożytkują je rzecz przebywających pod ich opieką zwierzaków.

Czy wsparcie NGO jest ważne?

Znając potrzeby sektora organizacji pozarządowych i będąc świadomymi wyzwań, przed jakimi codziennie są stawiane jesteśmy przekonani, że ich wspieranie jest niezbędne. Dzięki wsparciu lepiej realizować mogą swoje cele, które są nam bliskie – działania na rzecz dobrobytu zwierząt. Doświadczenie, które wynosimy ze współpracy z Fundacją Dr Lucy pozwala nam rozumieć specyfikę sektora NGO, rządzące nim zależności, szanse i zagrożenia. Dzięki temu możemy zaoferować naszą pomoc dla tych inicjatyw, które naprawdę potrzebują wsparcia. Dr Lucy wspiera NGO jako marka, ale ważne jest też wsparcie prywatne, do którego zachęcamy również i Was – chociażby poprzez zakupy w naszym sklepie internetowym!

Marka Dr Lucy wspiera NGO. Nie tylko najbliższą nam Fundację Dr Lucy, ale też inicjatywy innych organizacji. To dla nas naprawdę ważne! Psy zajmują w naszych sercach wyjątkowe miejsce. Nie potrafimy obojętnie przejść obok ich krzywdy. Stoimy więc murem za organizacjami, które codziennie robią wszystko, by je od tej krzywdy uchronić!